Onze verantwoordelijkheid

Tiny Schepers over Triple-P

Wij worden in de hele wereld met immense uitdagingen geconfronteerd. De Verenigde Naties voorspelt dat er in 2050 9.1 miljard mensen op de wereld zijn met een piek in 2070 van 9.5 miljard. Dé grote uitdaging om de wereldbevolking te kunnen blijven voeden in 2050 is om de voedselproductie te verdubbelen met een halvering van de milieubelasting. Duurzaamheidsthema’s zijn veelomvattend; grondwatervervuiling, overbemesting, behoud van het regenwoud, beschikbaarheid van voedsel, dierziekten en de discussie rondom megastallen.

De Heyde Hoeve bedrijven kiezen voor geleidelijke verdere verduurzaaming. Een monitoringssysteem wordt momenteel ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Metropolitane Landbouw en Natuur en Milieu.

 

 

Planet; wereldbevolking voeden

De huidige wereldbevolking is 6.5 miljard mensen en die neemt jaarlijkse toe met 76 miljoen mensen (UN 2005). De veehouderij heeft naast de bevolkingstoename ook een impact op de natuurlijke hulpbronnen en deze moeten goed gemanaged worden doordat deze steeds schaarser worden. Dit onderwerp is voor ons van de Heyde Hoeve van groot belang om aan bij te dragen.

People; kwaliteit van leven

Met het produceren van kwalitatief goede en veilige betaalbare voedselproducten worden de wensen van de consument vervuld. Wij zien het verbinden van de producent en consument als een uitdaging. Burgers hechten aan behoud en versterking van regionale identiteit, aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en aan dierenwelzijn. Met dat thema zijn wij van de Heyde Hoeve dagelijks intensief aan het werk.

Profit; nu al kiezen voor later

Milieu-aspecten vragen een geïntegreerde aanpak wat betreft zowel politieke als technische veranderingen. De groeiende middenklasse in de ontwikkelingslanden vraagt meer vlees, melk en eieren en dat kan die mensen ook niet ontzegd worden. Betere (inter)nationale besluitvorming in de veehouderij is noodzakelijk voor het milieu, de gezondheid en op scoiaal vlak. De P van profit staat ook voor een eerlijk inkomen voor elke schakel in de keten.